Laadukas käännös on halpa käännös

Ammattimaisen käännöksen hintaan vaikuttaa moni asia, mutta käännöstyön hinnoitteluperusteita on vähintään yhtä paljon kuin kääntäjiä. Käännöksen hinta riippuu esimerkiksi kieliparista ja tekstilajista. Osa myös hinnoittelee työnsä sivumäärällä, osa sanamäärällä, ja yhden sivu on toiselle kaksi…

Todistusvoimainen sopimus kahdella kielellä – mahdotontako?

Kääntäminen on elintärkeä osa kansainvälistä oikeusviestintää, mutta juridisten tekstien kääntäminen on problemaattista aivan eri tavalla kuin esimerkiksi lääketieteellisten tai teknisten tekstien kääntäminen. Muissa erikoiskielissä lähde- ja kohdekulttuurit eivät juuri eroa tavoissa, joilla erikoisalaa käsitteellistetään, mutta…