Todistusvoimainen sopimus kahdella kielellä – mahdotontako?

Kääntäminen on elintärkeä osa kansainvälistä oikeusviestintää, mutta juridisten tekstien kääntäminen on problemaattista aivan eri tavalla kuin esimerkiksi lääketieteellisten tai teknisten tekstien kääntäminen. Muissa erikoiskielissä lähde- ja kohdekulttuurit eivät juuri eroa tavoissa, joilla erikoisalaa käsitteellistetään, mutta…